Hoppa till innehåll

Tåg­företagen skapar hållbara transporter

Läs mer

Aktuellt

Läs fler nyheter

Avtal23

Avtalsrörelsen för spårtrafik är i gång och förhandlingar pågår. Fokus ligger nu på att arbeta fram nya kollektivavtal som ska reglera branschens löner och villkor. Det nuvarande avtalet för spårtrafik löper ut den 30 april.

En infrastruktur för framtiden

Mer och förbättrad järnväg är den mest grundläggande och viktigaste förutsättningen för att fler tåg ska kunna rulla i Sverige. Systemet används idag till stor del över sin kapacitet. Det går till viss del att öka kapaciteten genom effektiviseringar av befintlig järnväg men det minskar inte behovet av ny järnväg. Med mer kapacitet följer ökad punktlighet.

En attraktiv järnvägsbransch

Järnvägsbranschen har stort behov av att attrahera och anställa medarbetare. Det behöver finnas ett utbud av utbildningar på samtliga nivåer: gymnasium, yrkeshögskola och högskola som möter behoven så att järnvägsbranschen kan fungera och växa.

En fungerande järnvägsmarknad

Järnvägen är överlägsen när det gäller för­mågan att transportera stora volymer gods och människor på längre sträckor med låg klimatpåverkan. I tider av stigande bränsle­priser och livsavgörande klimatutmaningar innebär tågets lägre energiförbrukning och minimala klimatavtryck en lösning på många av problemen vi står inför. I ett fram­tida samhälle behöver därför fler välja tåget och mer gods behöver transporteras på järnväg.

Branschaktiviteter

Se fler aktiviteter